Vásárlási és szállítási feltételek
Kötőelemek

A megrendelt termékeket a Magyar Postán vagy Trans-Pack Logisztika Kft.-én keresztül tudjuk Önhöz eljuttatni a feladást követő 1 munkanapos időgaranciával.

VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek a webáruháznál megrendelők, vásárlók, (továbbiakban: Megrendelő) által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztráció nélkül bármit vásárol vagy rendel a webáruház honlapján.
A Szállító semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő által hibásan, tévesen, megtévesztően, pontatlanul, rosszul  megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért. A név, cím, és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, enélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. A kiállított számlán található adatok utólag nem változtathatóak.
Szállító fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzététellel lép hatályba. A Vásárlási és Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Megrendelő jogosult a megrendelés után, de még a kiszállítás megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az egmacsavar@gmail.com e-mail címen jelezni

JÓTÁLLÁS, TERMÉKGARANCIA

A Szállító jótáll azért, hogy az általa szállított termékek fajtában és minőségben a mindenkori európai, vagy magyar szabványnak megfelelnek. A Szállító jótáll továbbá azért, hogy az általa szállított Termék, alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A egma.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről, az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség a Megrendelőt terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egma.hu weboldalon a megrendelő felhasználó nevével, email címével és jelszavával megrendelt, megvásárolt minden árut a Megrendelő köteles átvenni és kifizetni.

Az egma.hu nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

• a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
• az információtovábbítási késedelemből adódó,
• vírusok okozta,
• szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
• vonal, vagy rendszerhibából adódó,
• a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.


Elit Csavar-Team Kft. - CSAVAR NAGYKERESKEDÉS
KÖTŐELEMEK IMPORTÁLÁSA ÉS FORGALMAZÁSA

1097 Bp, Gubacsi ú. 6 /c | sandor.marta@elitcsavar.hu